Film & TV | Games | Boeken & Comics

Verkiezingen: Heb jij nog oog voor politiek?

Afgelopen dagen waren er diverse verkiezingsdebatten op televisie, welke veelal gingen over de landelijke thema’s met landelijke politici. Toch stemmen we vandaag over regionale onderwerpen, namelijk voor de Provinciale Staten. Dat de landelijke politiek zich met deze verkiezing bemoeit, komt doordat de Provinciale Staten straks de leden van de Eerste Kamer kiezen.

De leden van de provinciale staten worden eenmaal in de vier jaar rechtstreeks gekozen. Nederland telt twaalf provincies. In de Grondwet is bepaald dat het hoogste gezag in de provincies ligt bij de provinciale staten. Een bijzondere bevoegdheid van de provinciale staten is het kiezen van de leden van de Eerste Kamer. Dit gebeurt binnen drie maanden na de verkiezingen voor de provinciale staten, dat is dit keer op 23 mei 2011.
(bron)

Heb jij nog oog voor politiek?