Column: Horror is dood..

Horror, wat is horror en wat mag je horror noemen? Mag je in Nederland de term horror nog eigenlijk wel gebruiken?