Event Horizon

Top 5 Body Horror Films

Deze week lichten we een kleine en vaak over het hoofd geziene subcategorie van de horrorfilm uit: body horror! Waar in psychologische horror de spanning om het mentale draait, is bij body horror de vervorming van het lichaam de