Comics

Horror heeft een grote diversiteit aan comics, waarschijnlijk omdat horror sterk visueel gericht is.