Comics

Horror heeft een grote diversiteit aan comics, waarschijnlijk omdat horror sterk visueel gericht is.

Deadpool & Zombies

Al eerder verscheen Night of the Living Deadpool bij Dark Dragon Books en sinds deze week is ook de comic Return of the Living Deadpool in het Nederlands verkrijgbaar bij de uitgever.